திருவாதிரை நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் குணநலன்கள்
நட்சத்திரம் குணங்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் குணநலன்கள்

திறமைகள் அளிக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரம்  சிறப்புக்கள்  thiruvathirai nakshatra characters in tamil சீறும் திரு ஆதிரை என்ற இந்த நட்சத்திரம் சிவனுக்கு உரியது. திரு என்ற…
Back to top button