ஜோதிட சாஸ்திரம் இவர்களைப் பற்றி

பூச நட்சத்திரத்தின் குணநலன்கள்
நட்சத்திரம் குணங்கள்

பூச நட்சத்திரத்தின் குணநலன்கள்

ராசி அளிக்கும் பூச நட்சத்திரம்  சிறப்புக்கள்  pushya nakshatra characters in tamil பூச நட்சத்திரம் கடகராசிக்கு உரியது. ராசி அதிபதி சந்திரன். இந்த நட்சத்திரத்திற்கு அதிதேவதை…
Back to top button